Rotte’s Mannenkoor gaat weer repeteren!

De Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor in vroeger dagen en nu

 

TWEEDE HERSTART ROTTE’S MANNENKOOR

Het coronavirus heeft ook de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor niet onberoerd gelaten. Het eens zo grote koor is de afgelopen maanden uitgedund tot het formaat van een kamerkoor. Dat heeft het bestuur doen besluiten tot een herstart van het eens zo roemrijke mannenkoor. Na een herstart in november moest het koor noodgedwongen weer voor enkele maanden stoppen. Maar ook deze periode ligt weer achter het koor en vanaf woensdag, 26 januari repeteert het koor weer iedere woensdagavond vanaf 20.00 uur in de Fonteinkerk met een deels nieuw repertoire en een goede samenwerking met het Dordtse Mannenkoor KNA wordt nadrukkelijk gezocht.

De gemiddelde leeftijd bij de mannenkoren in Nederland loopt steeds verder op. Ook Rotte’s Mannenkoor ontkomt daar niet aan. En ook het coronavirus en het ruim een jaar niet kunnen repeteren heeft de stabiliteit van het koor geen goed gedaan. Aan het coronavirus zijn geen koorleden overleden, echter een aantal leden heeft sinds het uitbreken van het virus het koor vanwege gezondheidsproblemen moeten verlaten en anderen konden het niet opbrengen de draad weer op te pakken.

Na de zomer is de draad weer opgepakt en toen bleek al snel dat de ‘pauze’ van bijna anderhalf jaar de stemmen van de koorleden geen goed heeft gedaan. Het bestuur is met de stemgroepen in gesprek gegaan om in gezamenlijkheid de toekomst van het koor te bepalen. Want bijna 170 jaar Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor gooi je niet zomaar weg. Ook werden de stemmen van alle koorleden getest en vonden kleine verschuivingen plaats. Hiermee moet er meer evenwicht in de stemverhouding binnen het koor komen.

Ook werd, in overleg met dirigent Hans van der Toorn, gekozen voor een ander en ‘lichter’ repertoire. Een repertoire dat meer past bij een kleiner of kamerkoor. Van der Toorn, die ook dirigent is van het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA, past het repertoire ook in Dordrecht toe. De samenwerking tussen KNA en Rotte’s Mannenkoor bestond al langer, maar zal het komende jaar verder geïntensiveerd worden. Vandaar dat een deel van het repertoire op beide koren van toepassing is. Natuurlijk behouden de koren hun eigen identiteit en zal Rotte’s Mannenkoor ook de bekende repertoires van eerdere jaren in de ‘portefeuille’ houden, zodat die ook nog steeds ten gehore kunnen worden.

Mocht U meer willen weten over het koor, dan kunt U altijd contact opnemen met de secretaris Peter Zuiderwijk; (secretariaat@rottesmannenkoor.nl of 06-20497324) of de voorzitter Wim de Rooij;(voorzitter@rottesmannenkoor.nl of 06-23776969).