Woensdagavond was de traditionele nieuwjaarsreceptie van Rotte’s Mannenkoor. De meeste koorleden en hun partners waren aanwezig. Ook was het goed om te zien dat er vertegenwoordigers waren van het Dordtse KNA en het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest. Het gaf de goede samenwerking op weg naar en tijdens de twee kerstconcerten prima weer.

Door voorzitter Wim de Rooij werd teruggekeken op 2017, waarbij voorzichtig geconstateerd mag worden dat het koor kwalitatief weer wat beter is geworden, en vooruit gekeken naar de komende activiteiten in 2018, wanneer de koorreis naar Trier en het najaarsconcert op het programma staan. Dirigent Hans van der Toorn lichtte het muzikale programma voor 2018 toe, waarbij ook nieuwe genres worden toegevoegd.

Voor Kees Reabel, die weer voor de lekkere hapjes had gezorgd, werd de avond een verrassend hoogtepunt. Voorzitter Koos van Herk van de KNZV was speciaal naar Rotterdam gekomen om Kees in het zonnetje te zetten. Hij was 40 jaar lid van de KNZV en kreeg daarvoor een oorkonde overhandigd en een speldje opgeprikt.