door Wim de Rooij

Op de eerste woensdagavond na Nieuwjaarsdag was er de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor. Zoals al enkele jaren gebruikelijk is, werd de receptie gehouden in Socrea. De meeste zangers en hun partners hadden de weg naar de locatie van de nieuwjaarsreceptie weten te vinden. Ook vertegenwoordigers van het bevriende Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA waren aanwezig.

Tijdens de receptie keek voorzitter Wim de Rooij terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar. Een jaar waarin het koor niet voor ziekte gespaard bleef en ook een gepland concert daarvoor moest worden afgeblazen. Het verheugde de voorzitter dat sommige leden, die door ziekte geveld waren, weer in het koor terug waren alhoewel er nog geen sprake is van een algeheel hersteld. Dat blijft zorgen baren, maar het is goed dat het koor kan dienen als opvang om even de gedachten te kunnen verzetten. Kijkend naar 2020 staan de Herdenkingsconcerten in mei in de Rotterdamse Laurenskerk en Grote Kerk in Dordrecht op het programma. Een concertreeks, waaraan wordt meegedaan door het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA en het Koninklijke Mannenkoor ‘Die Haghe Sanghers’ wordt meegedaan. Ook projectzangers hebben zich inmiddels aangesloten en het was goed dat enkele ook op de nieuwjaarsreceptie aanwezig waren.

Door dirigent Hans van der Toorn werd ook muzikaal nog teruggekeken op 2019, wat hij een lastig jaar noemde. Gelukkig is het koor weer redelijk op sterkte en kan met frisse moed aan het nieuwe jaar worden begonnen. Een jaar met veel nieuwe uitdagingen en een vooruitzicht op uitdagende concerten in Rotterdam en Dordrecht.

Nadat het koor voor de aanwezige partners nog enkele stukken had gezongen, werd de rest van de avond in gezelligheid doorgebracht.