door Theo Zijlstra 

En weer vond ook op 4 mei 2019 de Dodenherdenking bij de Irenebrug in Terbregge plaats. En weer ook leek het of de belangstelling voor de Dodenherdenking alleen maar groeiende is in alle leeftijdsgroepen. De doden leven in de aanwezigheid van de levenden. 

En ook nu weer was onze Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor ter plaatse. Na het zingen van een drietal passende liederen bij de Herdenking zelf trad het koor in het gebouw van de Speeltuinvereniging aan voor een kort concert met een programma, dat al moest verwijzen naar de Bevrijdingsfeesten op 5 mei. Dat laatste lukte niet helemaal, want een deel van het publiek praatte naarmate het programma vorderde door het zingen heen. Al met al bleek het net als het zingen buiten toch enigszins problematisch voor dirigent en koor om het zingen bij de Dodenherdenking zelf te combineren met een kort optreden binnen. In beide gevallen deed het koor zijn best en de presentatie als zodanig was toch redelijk geslaagd. Zowel binnen als buiten werd ons gezang wel degelijk op prijs gesteld. En dat bleek ook uit reacties van aanwezigen.