Contact opnemen? Bel 010-2203402 of stuur een mail naar secretariaat@rottesmannenkoor.nl close ×
+

Nieuwjaarsbijeenkomst

door Wim de Rooij

Op de eerste woensdagavond na Nieuwjaarsdag was er de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor. Zoals al enkele jaren gebruikelijk is, werd de receptie gehouden in Socrea. De meeste zangers en hun partners hadden de weg naar de locatie van de nieuwjaarsreceptie weten te vinden. Ook vertegenwoordigers van het bevriende Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA waren aanwezig.

Tijdens de receptie keek voorzitter Wim de Rooij terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar. Een jaar waarin het koor niet voor ziekte gespaard bleef en ook een gepland concert daarvoor moest worden afgeblazen. Het verheugde de voorzitter dat sommige leden, die door ziekte geveld waren, weer in het koor terug waren alhoewel er nog geen sprake is van een algeheel hersteld. Dat blijft zorgen baren, maar het is goed dat het koor kan dienen als opvang om even de gedachten te kunnen verzetten. Kijkend naar 2020 staan de Herdenkingsconcerten in mei in de Rotterdamse Laurenskerk en Grote Kerk in Dordrecht op het programma. Een concertreeks, waaraan wordt meegedaan door het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA en het Koninklijke Mannenkoor ‘Die Haghe Sanghers’ wordt meegedaan. Ook projectzangers hebben zich inmiddels aangesloten en het was goed dat enkele ook op de nieuwjaarsreceptie aanwezig waren.

Door dirigent Hans van der Toorn werd ook muzikaal nog teruggekeken op 2019, wat hij een lastig jaar noemde. Gelukkig is het koor weer redelijk op sterkte en kan met frisse moed aan het nieuwe jaar worden begonnen. Een jaar met veel nieuwe uitdagingen en een vooruitzicht op uitdagende concerten in Rotterdam en Dordrecht.

Nadat het koor voor de aanwezige partners nog enkele stukken had gezongen, werd de rest van de avond in gezelligheid doorgebracht.

Share : facebooktwitter

Zangers gehuldigd

Woensdagavond zijn drie zangers van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor gehuldigd vanwege hun trouwe lidmaatschap. Koos van Herk, voorzitter van het overkoepelende KNZV, was naar Rotterdam gekomen om Wim Bik, Cor Straatman en Frans van der Werf van een speldje en oorkonde te voorzien. In zijn toespraak haalde Van Herk nog maar eens de teruggang van de mannenkoren aan en moest daarin ook meegeven dat aan het einde van dit jaar weer een koor de stekkers er uit gaat trekken. En ditmaal vanwege financiële redenen, want subsidies worden al langer niet meer verstrekt. En als de koren kleiner worden, wordt ook de opbrengst van de contributie minder. Bij de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor is het gelukkig nog niet zo ver, maar wordt de toekomst vanwege het teruglopend aantal zangers wel met enige zorg tegemoet gezien. Gelukkig zijn er zangers, die het koor trouw blijven en daarom was deze huldiging weer bijzonder. Door voorzitter Wim de Rooij werd namens het koor nog een bloemetje overhandigd.

Share : facebooktwitter

Projectzangers gevraagd

Direct na het zomerreces gaan de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor en het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA werken aan een volgend project voor mei 2020, wanneer in de Rotterdamse Laurenskerk en de Dordtse Grote Kerk een herdenkingsconcert wordt gegeven. Een van de gezongen stukken is de Altrhapsodie van Brahms en de bekende Carina Vinke zal hierin als soliste optreden. Voor dit concert worden projectzangers van harte uitgenodigd. Projectzangers worden geen vast lid van het koor, maar zijn tot en met de uitvoering van het project aan het koor verbonden. Uiteraard mogen zij daarna lid van het koor worden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor Theo Zijlstra (tcm.zijlstra@upcmail.nl), die voor beide koren de honneurs waarneemt.

Share : facebooktwitter

Donateurs gevraagd

Wilt u donateur worden van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor en daarmee een van de oudste mannenkoren van Nederland in stand houden? Volg dan deze link, die u in een keer op de juiste pagina brengt. Hopelijk wilt u ons nog lang ondersteunen.

Share : facebooktwitter

Drie concerten in drie meiweekeinden

Onder de auspiciën en met medewerking van de Stichting Piet Retera Cultuurfonds vonden in mei maar liefst in drie opeenvolgende weekends een mannenkoorconcert plaats, te weten op 18 mei in Citykerk Het Steiger in Rotterdam, op 25 mei in de Wilhelminakerk in Dordrecht en op 2 juni in de Opstandingskerk in Rijsoord. 

Onze dirigent Hans van der Toorn verheugde zich er op om hetzelfde programma drie keer achter elkaar te kunnen dirigeren met een mannenkoor, dat groter was dan de beide samenwerkende koren afzonderlijk. Wat een schrik, toen hij in de nacht van 21 op 22 mei door een hartinfarct werd getroffen en in het ziekenhuis belandde. Hij had op dat moment succesvol het eerste van de drie concerten gedirigeerd, maar zou de volgende twee begrijpelijkerwijs moeten overlaten aan een vervanger. Inmiddels is hij, voorzien van een stent, weer bij de mensen oftewel ook bij de koren. Het concert in Rijsoord kon hij zelfs kritisch beluisteren en van het concert in de Wilhelminakerk was een opname gemaakt. Het leven gaat zijn eigen weg en die weg gaat zoals die gaat. Als mens heb je op sommige of soms ook op heel wat momenten in je leven weinig in te brengen.

Niet alleen ellende

Onder leiding van onze dirigent Hans van der Toorn brachten de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor en het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA eendrachtig onder het motto ‘Die zomer was het geen oorlog meer’ met, waar nodig, Anton Doornhein achter het orgel, een concert, dat gezien het programma, rustig ‘groots’ genoemd mocht worden. Met op de achtergrond de gedachte aan mei 1940 werd  in het gedeelte voor de pauze een meer ingetogen programma afgewerkt met onder andere  werken van Arvo Pärt, de Dordtse componist Otto Deden met zijn ‘Ballade van de 4-e mei’, Charles Gounod, Anton Bruckner. Besloten werd met een Russisch Onze Vader en een Russische Mariahymne. De gedachte op de achtergrond was, dat in dit gedeelte ook enige hoop moest doorklinken. Alleen maar denken aan de ellende van de oorlog en je wentelen in somberheid is niet iets waar mensen mee vooruit kunnen. Het Ensemble Capelle, bestaande uit Boudewijn Bruil en Godelieve van Zijl, viool, Marijke Meijer, cello en Marieke Dekker, piano  zorgde voor de muzikale intermezzi  voor en na de pauze voor het even op adem komen van koorleden en toehoorders.

Na de pauze had het concert een feestelijker karakter. Na de goede wensen, op muziek gezet door de Estische componiste Ester Mägi, klonken onder andere twee luchtige liederen van Francis Poulenc, gezongen door een dubbelkwartet, het vertrouwde ‘Finlandia’ maar dan in het Fins van Jean Sibelius en ‘Landerkennung’ van Edvard Grieg. Het Ensemble Capelle bracht na werken van David Popper en Michail Glinka voor de pauze nu een werk van de Russische componist Dmitri Sjostakovitsj, dat goed aansloot bij de lichtvoetige en misschien wat boertige liederen van Poulenc. Het  concert werd besloten met het zeer bekende ‘We’ll meet again’ van Vera Lynn in een arrangement voor vierstemmig mannenkoor.

Waardige vervangster

In Caecilia Boschman vonden we een waardige vervangster van Hans van der Toorn. Zij was gelukkig in staat om in een lange repetitie het hele concert te laten doorzingen en hetzelfde programma met veel succes in de Wilhelminakerk in Dordrecht te dirigeren. Het leek of het koor hier nog een stapje meer deed dan in Citykerk Het Steiger. Het kan natuurlijk ook een romantische gedachte zijn, dat dat zo zou zijn. Voor Caecilia Boschman hielp het natuurlijk, dat zij onze dirigent goed kende en , dat zij ook met beide koren al ervaring had. In het concert in Rijsoord hadden we niet meer de beschikking over het Ensemble Capelle en moesten we de twee liederen van Poulenc schrappen. Maar we hadden natuurlijk wel Anton Doornhein, die graag op het orgel voor passende soli zorgde voor de pauze en na de pauze. Het deed gelukkig voor de toehoorders niets af aan de waardering voor het concert.

Share : facebooktwitter

Dodenherdenking Terbregge

door Theo Zijlstra 

En weer vond ook op 4 mei 2019 de Dodenherdenking bij de Irenebrug in Terbregge plaats. En weer ook leek het of de belangstelling voor de Dodenherdenking alleen maar groeiende is in alle leeftijdsgroepen. De doden leven in de aanwezigheid van de levenden. 

En ook nu weer was onze Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor ter plaatse. Na het zingen van een drietal passende liederen bij de Herdenking zelf trad het koor in het gebouw van de Speeltuinvereniging aan voor een kort concert met een programma, dat al moest verwijzen naar de Bevrijdingsfeesten op 5 mei. Dat laatste lukte niet helemaal, want een deel van het publiek praatte naarmate het programma vorderde door het zingen heen. Al met al bleek het net als het zingen buiten toch enigszins problematisch voor dirigent en koor om het zingen bij de Dodenherdenking zelf te combineren met een kort optreden binnen. In beide gevallen deed het koor zijn best en de presentatie als zodanig was toch redelijk geslaagd. Zowel binnen als buiten werd ons gezang wel degelijk op prijs gesteld. En dat bleek ook uit reacties van aanwezigen.

Share : facebooktwitter

1 2 3