Rene Verhoeff (Choral Conductor) - Short Biography
René Verhoeff 1945 – 2022

Wij ontvingen het droeve bericht dat onze oud-dirigent en lid van verdienste René Verhoeff op 13 mei j.l. is overleden. René was ruim 33 jaar dirigent van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor, en heeft in die tijd vele hoogtepunten met het koor mee mogen maken. Zijn tomeloze inzet voor het koor en de mannenkoorzang in Nederland was enorm. Wij wensen zijn vrouw Dory en zijn verdere familie veel sterkte met dit verlies.