Rotte's Mannenkoor

-ROTTERDAM-

Dirigent René Verhoeff overleden

Rene Verhoeff (Choral Conductor) - Short Biography
René Verhoeff 1945 – 2022

Wij ontvingen het droeve bericht dat onze oud-dirigent en lid van verdienste René Verhoeff op 13 mei j.l. is overleden. René was ruim 33 jaar dirigent van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor, en heeft in die tijd vele hoogtepunten met het koor mee mogen maken. Zijn tomeloze inzet voor het koor en de mannenkoorzang in Nederland was enorm. Wij wensen zijn vrouw Dory en zijn verdere familie veel sterkte met dit verlies.

Algemene ledenvergadering

Nog even een terugblik op de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor. Deze werd halverwege maart gehouden en na een uurtje repeteren loodste voorzitter Wim de Rooij de vergadering vlot door de agendastukken. Er waren geen ‘prangende’ agendapunten, zodat weinig vragen werden gesteld. Of de vergadering wist dat na afloop nog een drankje en een hapje stonden te wachten.

Wel was er een bijzonder moment bij het onderwerp bestuursverkiezingen. Secretaris Theo Zijlstra had al eerder aangegeven zich niet langer als secretaris beschikbaar te stellen voor het koor. Sinds de samenvoeging met het Hillegersberg Mannenkoor was hij de secretaris. Een secretaris, die veel werk heeft verzet. Niet alleen de secretariële werkzaamheden, maar ook vanuit zijn rol als lid van de programmacommissie. Theo zorgde ervoor dat de nieuwe muziek verspreid werd en regelde ook de voorbereiding voor de concerten. En het bijzondere was dat Theo Zijlstra op vrijwel iedere repetitieavond aanwezig was en nooit een noot meezong. Hij weet ontzettend veel van de muziek, maar zelf zingen ho maar. Theo heeft aangegeven lid van de programmacommissie te willen blijven en zo betrokken bij het koor te blijven. Verder blijft Theo als vertegenwoordiger van het Piet Reteracultuurfonds een belangrijke schakel in de voorbereidingen voor de concerten van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor. Voor zijn verdiensten werd hij benoemd tot lid van verdienste van het koor en kreeg hij een bos bloemen overhandigd. Hierna konden de koorleden zich te goed doen aan het drankje en hapje. Niemand wist toen dat dit een van de laatste keren zou zijn dat de koorleden elkaar zouden zien, want kort daarna zouden de coronamaatregelen worden afgekondigd.

Concerten afgezegd

De twee in mei geplande concerten zijn vanwege het coronavirus afgezegd. Daartoe heeft de organisatie moeten besluiten. De concerten zijn nu verplaatst naar 2021 en zullen worden gehouden op zaterdag, 24 april 2021 in de Laurenskerk in Rotterdam en op 30 april in de Grote Kerk in Dordrecht.

Het is voor de organisatie heel teleurstellend dat de concerten niet doorgaan, maar er is alle begrip voor de door de regering genomen besluiten. Al vanaf december zijn de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor, het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor, het Koninklijk Mannenkoor ‘Die Haghe Sanghers’ en het Delfts Symphonie Orkest druk bezig met de voorbereidingen voor de twee concerten. Vorige maand werd op een zaterdag in Dordrecht voor de eerste keer gerepeteerd met de drie koren en dat verliep naar een ieders tevredenheid. Er was veel enthousiasme en uitgekeken werd naar een eerste samenwerking met het orkest. Echter het coronavirus zorgde ervoor dat alles er anders uit ging zien. 

Nadat eerst de repetities opgeschort moesten worden, zijn door de maatregelen van de regering ook de twee concerten geschrapt. Gelukkig kon met medewerking van de twee kerken een andere datum in 2021 worden gevonden. De datums staan vermeld op de kalender 2020/2021. De koren gaan zich nu richten op hun programma voor de tweede helft van dit jaar en dat betekent voor de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor de voorbereidingen voor het kerstconcert. De projectzangers, die speciaal voor de Herdenkingsconcerten aan de koren waren toegevoegd, zijn uitgenodigd om het kerstconcert als een volgend project te zien en daarna zullen alle pijlen weer gericht zijn op de Herdenkingsconcerten. 

Nieuwjaarsbijeenkomst

door Wim de Rooij

Op de eerste woensdagavond na Nieuwjaarsdag was er de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor. Zoals al enkele jaren gebruikelijk is, werd de receptie gehouden in Socrea. De meeste zangers en hun partners hadden de weg naar de locatie van de nieuwjaarsreceptie weten te vinden. Ook vertegenwoordigers van het bevriende Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA waren aanwezig.

Tijdens de receptie keek voorzitter Wim de Rooij terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar. Een jaar waarin het koor niet voor ziekte gespaard bleef en ook een gepland concert daarvoor moest worden afgeblazen. Het verheugde de voorzitter dat sommige leden, die door ziekte geveld waren, weer in het koor terug waren alhoewel er nog geen sprake is van een algeheel hersteld. Dat blijft zorgen baren, maar het is goed dat het koor kan dienen als opvang om even de gedachten te kunnen verzetten. Kijkend naar 2020 staan de Herdenkingsconcerten in mei in de Rotterdamse Laurenskerk en Grote Kerk in Dordrecht op het programma. Een concertreeks, waaraan wordt meegedaan door het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA en het Koninklijke Mannenkoor ‘Die Haghe Sanghers’ wordt meegedaan. Ook projectzangers hebben zich inmiddels aangesloten en het was goed dat enkele ook op de nieuwjaarsreceptie aanwezig waren.

Door dirigent Hans van der Toorn werd ook muzikaal nog teruggekeken op 2019, wat hij een lastig jaar noemde. Gelukkig is het koor weer redelijk op sterkte en kan met frisse moed aan het nieuwe jaar worden begonnen. Een jaar met veel nieuwe uitdagingen en een vooruitzicht op uitdagende concerten in Rotterdam en Dordrecht.

Nadat het koor voor de aanwezige partners nog enkele stukken had gezongen, werd de rest van de avond in gezelligheid doorgebracht.

Zangers gehuldigd

Woensdagavond zijn drie zangers van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor gehuldigd vanwege hun trouwe lidmaatschap. Koos van Herk, voorzitter van het overkoepelende KNZV, was naar Rotterdam gekomen om Wim Bik, Cor Straatman en Frans van der Werf van een speldje en oorkonde te voorzien. In zijn toespraak haalde Van Herk nog maar eens de teruggang van de mannenkoren aan en moest daarin ook meegeven dat aan het einde van dit jaar weer een koor de stekkers er uit gaat trekken. En ditmaal vanwege financiële redenen, want subsidies worden al langer niet meer verstrekt. En als de koren kleiner worden, wordt ook de opbrengst van de contributie minder. Bij de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor is het gelukkig nog niet zo ver, maar wordt de toekomst vanwege het teruglopend aantal zangers wel met enige zorg tegemoet gezien. Gelukkig zijn er zangers, die het koor trouw blijven en daarom was deze huldiging weer bijzonder. Door voorzitter Wim de Rooij werd namens het koor nog een bloemetje overhandigd.

Donateurs gevraagd

Wilt u donateur worden van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor en daarmee een van de oudste mannenkoren van Nederland in stand houden? Volg dan deze link, die u in een keer op de juiste pagina brengt. Hopelijk wilt u ons nog lang ondersteunen.

« Oudere berichten

© 2023 Rotte's Mannenkoor

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑