De Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor is op zoek naar jonge en oudere mannen die willen helpen bij de herstart van het koor. Mannen, die willen meedenken en meewerken aan een herstart van dit op één na oudste mannenkoor van Nederland. Zij krijgen alle gelegenheid om mee te denken hoe het mannenkoor zich muzikaal gaat presenteren en het zou natuurlijk mooi zijn als zij zich daarna ook als zanger aanmelden. Voor de zomer van dit jaar moeten de contouren van het hernieuwde mannenkoor duidelijk zichtbaar en ook de eerste repetities begonnen zijn. Michel de Valk wil de uitdaging als nieuwe dirigent aangaan.

De leeftijd van een koor zegt anno 2023 niets meer en ook de 170 jaren van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor tellen niet mee in deze tijd. In de huidige tijd wordt meer van een mannenkoor verwacht. Niet alleen het traditionele repertoire van mannenkoren, maar meer eigentijdse muziek, die vooral is afgestemd op de toehoorders. Tijdens en na de coronaperiode moest het koor zowel op kwantiteit als kwaliteit inleveren. Dit alles heeft Rotte’s Mannenkoor ertoe doen besluiten voor een herstart van het koor te kiezen. Rotte’s Mannenkoor wilde niet de weg van de minste weerstand inslaan en het koor opheffen. Neen, zoeken naar nieuwe mogelijkheden en werken aan een herstart van een koor met een geweldige geschiedenis die nog vele jaren mag voortduren.

We hebben een dirigent en een repetitielokatie, twee belangrijke ingrediënten, maar de belangrijkste ontbreekt nog. En dat zijn de zangers.

Wat mogen nieuwe zangers van Rotte’s Mannenkoor verwachten:

  • Een mannenkoor, dat geen directe banden heeft met enige religieuze beweging, maar wel religieus repertoire ten gehore kan brengen;
  • Een mannenkoor met roots in Rotterdam en ruime omgeving;
  • Een mannenkoor dat weer uitdagingen aan durft;
  • Een mannenkoor dat werken uitvoert waarbij de toehoorders zich thuis voelen. Dus speciaal voor mannenkoren gecomponeerd repertoire, maar ook ‘uitstapjes’ naar luchtiger en hedendaagse muziek;
  • Een mannenkoor voor jong en oud. 

Wat voor mannen zoekt het Rotte’s Mannenkoor? Mannen van allerlei pluimage, afkomst en gezindte. Mannen die plezier hebben in organiseren en zingen. Mannen die denken dat zingen leuk is, maar dat nog nooit gedaan hebben. Mannen die denken dat ze een beetje kunnen zingen maar het niet zeker weten en mannen die dat wel zeker weten. Mannen die met elkaar een nieuwe hobby op willen bouwen! Mannen met een positieve geest.

Mocht je besluiten je aan te sluiten bij de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor dan zal tijdens een eerste bijeenkomst de dirigent een stemtest met je doen om te horen tot welke stemgroep je behoort. Dit om tot een evenwichtige indeling van het koor te komen.

Denk jij dat je die man bent, neem dan direct contact op met Peter Zuiderwijk, secretaris van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor. Hij is voor meer informatie telefonisch bereikbaar onder nummer 06-20497324, email secretariaat@rottesmannenkoor.nl  of laat je  gegevens achter via het contactformulier. Hopelijk tot ziens bij een eerstvolgende repetitie. 

LAATSTE NIEUWS!
We willen voor een eerste kennismaking bijeenkomen op maandag, 17 april as. om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur en de locatie is het verzorgingstehuis ‘Sonneburgh’ aan de Groene Kruisweg 381 in Rotterdam-Zuid. We kunnen daar gebruik maken van de kerkzaal.