Contact opnemen? Bel 010-2203402 of stuur een mail naar secretariaat@rottesmannenkoor.nl close ×
+

Groot mannenkoor in groots concert

Altijd al willen weten hoe een groot mannenkoor klinkt in een ruimte met een goede akoestiek, dan bent U op zaterdagavond 18 mei 2019 van harte welkom in de Citykerk Het Steiger, Hang 18, in Rotterdam en op zaterdagavond 25 mei 2019 in de Wilhelminakerk, Blekersdijk 41, in Dordrecht. En dankzij de Stichting Piet Retera Cultuurfonds is de toegang nog vrij ook. Dus wat let U om U mee te laten voeren door de sonore klanken van een écht mannenkoor in een buitengewoon afwisselend programma. De concerten beginnen om 20.00 uur en de kerken zijn open vanaf 19.30 uur.

Onder leiding van hun dirigent Hans van der Toorn brengen de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor en het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA onder het motto ‘Die zomer was het geen oorlog meer’ met, waar nodig, Anton Doornhein achter het orgel, een concert, dat gezien het programma, rustig ‘groots’ genoemd mag worden. Met op de achtergrond de gedachte aan mei 1940 wordt in het gedeelte voor de pauze een meer ingetogen programma afgewerkt met onder andere werken van Arvo Pärt, de Dordtse componist Otto Deden met zijn ‘Ballade van de 4e mei’, Charles Gounod, Anton Bruckner. Besloten wordt dan met een Russisch Onze Vader en een Russische Mariahymne. Er wordt dus niet alleen gedacht aan de ellende van de oorlog maar in verschillende werken glinstert ook de hoop. De muzikale intermezzi van het Ensemble Capelle zorgen voor en na de pauze voor het even op adem komen van koorleden en toehoorders.

Na de pauze heeft het concert een feestelijker karakter. Na de goede wensen, op muziek gezet door de Estische componiste Ester Mägi, klinken onder andere twee luchtige liederen van Francis Poulenc, gezongen door een dubbelkwartet, het vertrouwde ‘Finlandia’ maar dan in het Fins van Jean Sibelius en ‘Landerkennung’ van Edvard Grieg. Het Ensemble Capelle brengt na werken van David Popper en Michail Glinka voor de pauze nu een werk van de Russische componist Dmitri Sjostakovitsj. Het concert wordt besloten met het zeer bekende ‘We’ll meet again’ van Vera Lynn in een arrangement voor vierstemmig mannenkoor. Wees niet bang om te komen, omdat U vreest daarna ook in een koor te willen gaan zingen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Alleen genieten van de kennismaking met een mannenkoor van tegen de 70 koorzangers op een mooie zaterdagavond is uiteraard ook gewoon heel plezierig.

Projectzangers Direct na het zomerreces gaan de beide mannenkoren werken aan een volgend project, waarbij projectzangers van harte worden uitgenodigd. Projectzangers worden geen vast lid van het koor, maar zijn tot en met de uitvoering van het project aan het koor verbonden. Uiteraard mogen zij daarna lid van het koor worden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor Theo Zijlstra (tcm.zijlstra@upcmail.nl), die voor beide koren de honneurs waarneemt.

Share : facebooktwitter

Koorrepetities

DORDRECHT – Zaterdag, 16 maart, hebben het Dordtse mannenkoor KNA en het Rotte’s Mannenkoor een tweede gezamenlijke repetitie gehouden. De twee mannenkoren kennen elkaar al van gezamenlijke concerten in 2017 en zijn nu ‘op weg’ naar de maand mei en juni. De gezamenlijke repetities zijn voor de concerten op 18 mei (Rotterdam), 25 mei (Dordrecht) en 2 juni (Rijsoord). Voor het resereven van kaarten gaat u naar
https://www.rottesmannenkoor.nl/kaarten-bestellen/

De eerste twee concerten zijn gratis.

Share : facebooktwitter

Nieuwjaarsreceptie

door Wim de Rooij

Rotte’s Mannenkoor was er dit jaar vroeg bij, want al op de tweede dag van het nieuwe jaar was de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Veel zangers waren, al dan niet vergezeld door hun partner, naar de receptie gekomen. De opzet van de receptie is altijd een gezamenlijk begin van het nieuwe jaar, waarin ook de plannen voor dat jaar uiteengevouwen worden.

Dit jaar was het niet anders, alhoewel er toch wel een bijzonder moment was. Er werd afscheid genomen van Hennie-Kees Rekers. De eerste tenor gaat ons land verlaten en zich vestigen in Engeland, het land waar zijn vrouw Heather vandaan komt. Door voorzitter Wim de Rooij werd Hennie-Kees bedankt en kreeg hij, naast een bos bloemen, de speld van het Rotte’s Mannenkoor opgeprikt. Het vertrek van Hennie-Kees betekent wel een aderlating voor de eerste tenoren van het koor, die toch al niet zo ruim bedeeld zijn. Door een interne verschuiving moeten de eerste tenoren weer op peil worden gebracht. Hennie-Kees Rekers bedankte de koorleden voor de tien jaren zanggenot en gaf aan graag behulpzaam te willen zijn bij een eerstvolgende concertreis naar Engeland.

Koorkwaliteit

Door voorzitter Wim de Rooij werd teruggekeken op het afgelopen jaar, maar vooral vooruitgekeken naar het komende jaar. De afgelopen twee jaar heeft het koor kwalitatief flinke stappen vooruit gedaan, maar ook het komende jaar zal weer aan die kwaliteit gewerkt worden. Daarvoor is een ambitieus programma opgesteld, waarin de samenwerking met het Dordtse mannenkoor weer KNA een belangrijke plaats inneemt. Vanaf deze maand wordt begonnen met het instuderen van enkele nieuwe stukken, die tijdens twee en wellicht drie concerten in mei ten gehore gebracht zullen worden. Daarnaast zal het koor ook miniconcerten geven op verschillende en nog nader te bepalen locaties in Rotterdam. Het officiële gedeelte werd afgesloten met de eerste loterij van het jaar en met een record aan prijzen werden veel loten verkocht. Daarna was het nog een gezellig samenzijn.

Share : facebooktwitter

Jubileum Eric Hans van Wingerden

door Wim de Rooij

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is Eric Hans van Wingerden in het zonnetje gezet vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van Rotte’s Mannenkoor. Door voorzitter Koos van Herk van de KNZV werd hem een speld opgeprikt en een oorkonde uitgereikt. Van Herk keek nog even terug op de zangcarrière van Eric Hans, die naast voorzitter ook koorleider was en nog steeds de webmaster is. Bijzonder is wel dat juist Eric Hans van Wingerden vorige maand besloten heeft even afstand van het koor te nemen. Hij heeft dit besluit na de uitreiking aan de koorleden toegelicht. Eric Hans blijft wel lid van Rotte’s Mannenkoor en zal ook zijn rol als webmaster blijven vervullen. En het is niet uitgesloten dat hij op termijn weer als zanger zal terugkeren. De tijd zal het leren en hij zal weer van harte welkom zijn.

Share : facebooktwitter

Kerstconcert op IJsselmonde

door Theo Zijlstra

En daar stond ons Rotte’s Mannenkoor voor de tweede keer ‘op Zuid’ op het podium. Het was voor veel koorleden en ook voor de dirigent een eerste kennismaking met de Adriaen Janszkerk in het hart van het oude dorp IJsselmonde. Men kende de kerk vaak wel, omdat die met zijn torenspits vanaf de van Brienenoordbrug niet over het hoofd te zien is. De kennismaking beviel, al was het maar vanwege de goede akoestiek in de kerkruimte. Veel koorleden zeiden in de pauze al, dat ze voor hun gevoel heel gemakkelijk hadden gezongen. Beide koren waren ook helemaal achterin de kerk heel goed te horen. Dat was voor de toehoorders natuurlijk wel zo prettig. En voor de koren was het prettig, dat de kerk redelijk met publiek gevuld was.

Het eigen deel van het programma kwam niet uit Markus of Lucas, maar uit het programma van ons Najaarsconcert, de Poolse soldatenliederen uitgezonderd. ‘Izje Cheruvimy’ werd weer uit het hoofd gezongen en de Estische liederen gingen nog beter dan eerder in de Breepleinkerk bij het Najaarsconcert. Het op het laatst toegevoegde ‘Stille Nacht, heilige Nacht’ werd gezongen door een kwartet uit het koor voor het eerste couplet en verder door het koor als geheel. De canon ‘Dona Nobis Pacem’ voor de pauze, gezongen door beide koren, werd door onze dirigent Hans van der Toorn gelukkig niet zolang aangehouden, dat iedereen er doodmoe en doodziek van zou kunnen worden, zoals boven de partituur geschreven was. Bij een canon staat het einde nu eenmaal niet spijkervast. Het aan het einde van het concert door onze dirigent gedirigeerde ‘Hark the Herald Angels Sing’ van Felix Mendelssohn, waarbij in het laatste couplet behalve beide koren ook iedereen mocht meezingen en meespelen, beëindigde het concert op waardige wijze.

Animato

Het eigen deel van het concert van ‘Vocaal Ensemble Animato’ draaide hoofdzakelijk om Maria en het Kindeke Jezus. Op vielen hier een ‘Ave Maria’ van Stravinsky Mariahymnes van Pärt en Rachmaninov. Animato durfde een ambitieus programma duidelijk aan. Gemengde koren worstelen altijd met de bezetting van de mannenstemmen. Ook in dit koor van kamerkooromvang was dit duidelijk. Onder leiding van hun Letse dirigent Sanda Audere presteerde Animato naar vermogen naar behoren. Hun dirigent bleek ook nog over een prachtige stem te beschikken. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat ze bij Animato vertrekt in het kader van de uitbouw van haar loopbaan als zangeres.

Ons koor maakte ook kennis met organist Wouter van der Wilt, die ons koor begeleidde in ‘Landerkennung’. Zelf soleerde hij op het orgel in een stuk van zijn leermeester Bram Beekman, eigenlijk een genoteerde variatie op het thema ‘I wish you a Merry Christmas’. Fluitist Anne van Rijs speelde een ‘Sarabande’ van Johann Sebastian Bach en Michiel Sonius speelde een ‘Berceuse’ van Chopin. Het verhaal ‘De Harpspeler’ werd op zichzelf goed verteld door Stella Speksnijder, maar was op sommige momenten niet overal goed te horen. En toen, op het einde van de avond, bedekte onverwacht nog een witte deken tijdelijk het half stedelijke landschap.

Share : facebooktwitter

Een volle korenmiddag

door Theo Zijlstra

Het was gezellig druk in de foyer van ’t Kapelletje, een leuk klein theatertje tussen Schiekade en van der Sluysstraat. Voor een aantal leden van ons koor was het de eerste kennismaking met dit toch al jaren in bedrijf zijnde theater. Het idee om vier deelnemende koren zich aan elkaar te laten presenteren onder het motto ‘High Tea met Hoge Noten’ zou heel geslaagd blijken.

De door de koren en hun introducés meegebrachte hapjes bleken ruim voldoende voor de hele middag en de zaal om in te zingen bleek ook nog over een behoorlijk goede akoestiek te beschikken. Het voordeel van een goede akoestiek is, dat het prettig zingt aan de ene kant, maar een betrekkelijk nadeel, dat je ook alles hoort aan de andere kant.

“After Eight”, een kamerkoor, bestaande uit 8 vrouwen en 5 mannen moest het spits afbijten. Zij deden duidelijk hun best. Het probleem voor gemengde koren, dat mannen per definitie in de minderheid zijn ten opzichte van de vrouwen, bleek ook in de uitvoering van een redelijk ambitieus programma. Bij zo’n klein aantal luistert het evenwicht tussen en binnen de stemgroepen altijd heel nauw. Dat geldt zeker, als je een lied van Rameau zingt.

Het ‘Stadhuiskoor Rotterdam” had als gemengd koor hetzelfde probleem als “After Eight”. Je moet bij het luisteren naar een koor natuurlijk incalculeren, dat een dirigent moet werken met het beschikbare stemmenmateriaal. Met het beschikbare stemmenmateriaal klonk het koor heel redelijk.

Na een geanimeerde pauze was het de beurt aan ons “Rotte’s Mannenkoor”. De acht te zingen liederen werden keurig a capella gebracht. ’Izje Cheruvimy’ werd zelfs helemaal uit het hoofd gezongen. Het geluid van ons koor vulde de hele ruimte. Na de twee traditionals ‘Home on the Range’ en ‘My Old Kentucky Home’ en de twee Poolse soldatenliederen ‘A w Warszawie’ en ‘Jam Kalinkę Łamała’ klonken ‘Izje Cheruvimy’ en ‘Otsje Nasj’ prachtig sonoor. Besloten werd met de twee Schubertliederen ‘Die Nacht’ en ‘Der Lindenbaum’. Onze dirigent kondigde op een losse en informele manier ons programma aan.

Van twee dames van een van de kamerkoren viel te horen, dat zij jaloers waren op onze bassen.

Het Erasmus Studentenkoor “ESK Schoon” sloot de rij van zich presenterende koren. De drieëntwintig jonge vrouwen brachten een heel ander repertoire van liederen uit het Popsongrepertoire, prima gearrangeerd. Zij eindigden met een potpourri van nummers van ABBA. Zij zongen met duidelijk plezier alles uit het hoofd, de changementen in de opstelling gingen moeiteloos, en de bewegingen grotendeels heel goed.

Na afloop van het concert werd door de dirigent van “ESK Schoon” nog het hele publiek aan het zingen gezet. Dat ging ook moeiteloos want iedere aanwezige was in een goede stemming.

Van onze koorleden viel te horen, dat zij het een leuke middag gevonden hadden, en dat was het ook. Het was natuurlijk ook een leerzame middag. Als koor ben je, normaal gesproken, zelf de uitvoerende partij. Nu hoorde je eens drie andere en heel verschillende koren.

Share : facebooktwitter

1 2